พระไทย (เพชรบุรี)

วัดหนองไม้เหลือง

ตั้งอยู่เลขที่ 62/1 หมู่ 11 ตำบลดอนยาง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เป็นวัดที่จดทะเบียนเมื่อปี 2495 มีประวัติความเป็นมาคือเดิมเรียกวัดนี้ว่า วัดหนองไผ่เหลืองต่อมาเรียกเพี้ยนไปเป็นวัดหนองไม้เหลือง วัดหนองไม้เหลืองเป็นวัดที่เกิดขึ้นใหม่ในท้องถิ่นนี้ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายวัด แต่ในหมู่บ้านหนองไม้เหลืองยังขาดวัดที่ประชาชนไปทำบุญ ปฏิบัติธรรม รักษาศีลอยู่ อุโบสถ ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันสร้างวัดขึ้นมา กาลเวลาผ่านมาวัดหนองไม้เหลืองได้เจริญและพัฒนาขึ้นมาเกือบทุกด้าน โดยมีเจ้าอาวาสปกครองวัดรวมถึงปัจจุบัน...
Read More

เหรียญปั๊มหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง รุ่นแรก พ.ศ. 2495

เหรียญปั๊มหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง รุ่นแรก ปี 2495 ด้านหน้า (ช.ตรง) เหรียญปั๊มหลวงพ่อเพลิน วัดหนองไม้เหลือง รุ่นแรก ปี 2495 ด้านหลัง พระครูนันทศีลวัตร นามเดิม เพลิน นามสกุล พราหมณี เกิดเมื่อ พ.ศ....
Read More

เหรียญปั๊มหลวงพ่อรวม วัดลาดโพธิ์ รุ่นแรก พ.ศ. 2496

เหรียญปั๊มหลวงพ่อรวม วัดลาดโพธิ์ รุ่นแรก ด้านหน้า ปี 2496 (หลวงพ่อหริ่งสร้าง) เหรียญปั๊มหลวงพ่อรวม วัดลาดโพธิ์ รุ่นแรก ด้านหลัง ปี 2496 (หลวงพ่อหริ่งสร้าง) พระครูวัชรโพธิคุณ นามเดิม หริ่ง นามสกุล จำปาเทศ เกิดเมื่อวันเสาร์...
Read More

เหรียญปั๊มหลวงพ่อโม่ง วัดท่าโล้ รุ่นแรก พ.ศ. 2519

เหรียญหลวงพ่อโม่ง วัดท่าโล้ รุ่นแรก ด้านหน้า เหรียญหลวงพ่อโม่ง วัดท่าโล้ รุ่นแรก ด้านหลัง #อำเภอท่ายาง พระครูสุทธิวชิรากร (สุด วลฺลโภ จันทร์อยู่) หรือ หลวงพ่อโม่ง วัดท่าโล้ อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมาราม นามเดิม ชื่อสุด จันทร์อยู่...
Read More

เหรียญปั๊มหลวงพ่อเมือง วัดท่าโล้ รุ่นแรก พ.ศ. 2503

#อำเภอท่ายาง #เหรียญปั๊มหลวงพ่อเมือง วัดท่าโล้ รุ่นแรก พ.ศ. 2503 #หลวงพ่อเมือง วัดท่าโล้  หรือ พระอธิการเมือง ปวโร ผู้ก่อตั้งวัดท่าโล้  เป็นชาวบ้านท่าโล้โดยกำเนิด หลวงพ่อเมืองได้อุปสมบทเมื่อ พ.ศ. 2490 ณ วัดศาลาเขื่อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี...
Read More

เหรียญปั๊มหลวงพ่อเทพ วัดพระนอน รุ่นแรก พ.ศ. 2484

เหรียญปั๊มหลวงพ่อเทพ วัดพระนอน รุ่นแรก ด้านหน้า เหรียญปั๊มหลวงพ่อเทพ วัดพระนอน รุ่นแรก ด้านหลัง พระครูสมณกิจพิศาล  นามเดิม เทพ นามสกุล นิลเรือง เกิดเมื่อ วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2424...
Read More

ประวัติพระเพชรบุรี

พระเครื่องเมืองเพชร

พระเพชรบุรี ในรอบ 100 ปีที่ผ่านมามีพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงทางความหมายจนมาถึงพระเครื่องจากพระเกจิดังในท้องถิ่น

แต่สำหรับสายพระคณาจารย์เมืองเพชรบุรีแล้ว การสั่งสมวิชาและชื่อเสียงของพระเกจิอาจารย์ในสมัยก่อนได้ก่อให้เกิดการสั่งสมทาง

วัฒนธรรมอันเป็นฐานเชิงคุณค่าซึ่งมีผลต่อภาพลักษณ์ของพระเครื่องเมืองเพชรบุรีในยุคที่สืบต่อกันมาจังหวัดเพชรบุรีถือได้ว่ามีพระเกจิอาจารย์

ที่มีชื่อเสียงอยู่หลายท่าน ได้แก่ หลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม , หลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง ,หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ

อ่านต่อคลิ้ก.............

close(x)
close(x)
close(x)