เหรียญปั๊มหลวงพ่อผูก วัดเกาะ รุ่นแรก พ.ศ. 2516

02/12/2019 Admin

หลวงพ่อผูก วัดเกาะ หรือ พระอาจารย์ผูก จนฺโชโต ท่านเกิด วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2433 ที่ตำบลโคกหม้อ(ซึ่งหมู่บ้านอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของวัดเกาะไปราว 1 กิโลเมตร) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี บิดาชื่อ เกตุ บารดาชื่อ มอญ ในวัยเด็กท่านเรียนหนังสือกับพระอาจารย์หรั่ง วัดเกาะ ต่อมาเมื่ออายุครบ 21 ปี ท่านจึงอุปสมบทที่วัดเกาะ โดยมี พระสุวรรณมุณี (ฉุย) วัดคงคาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูเพชร โรปมคุณ (หลวงพ่อเหลื่อม) วัดเกาะ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ เจ้าอธิการฉิม วัดป้อม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา ว่า “จนฺโชโต” เมื่ออุปสมบทแล้วหลวงปู่ผูกท่านก็ได้ศึกษาวิปัสสนาธุระและพุทธาคมกับของพระอาจารย์เรืองวิทยาคุณของเมืองเพชรบุรีดังนี้ ศึกษาวิปัสสนาธุระและพุทธาคมกับหลวงพ่อฉุย อยู่ 4 พรรษา ศึกษาพุทธาคมกับหลวงพ่อปลอด วัดในปากทะเล ศึกษาพุทธาคมกับหลวงพ่อเหลื่อม วัดเกาะ นอกจากนี้ท่านยังได้ศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณกับพระภิกษุชรารูปหนึ่งของวัดเกาะ ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาแพทย์แผนโบราณเป็นอย่างมากในสมัยนั้น

ต่อมาหลวงพ่อผูกท่านก็ได้บำเพ็ญตนรักษาผู้เจ็บป่วยมาตลอดชีวิตของท่านโดยไม่เคยเรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ หลวงปู่ผูกท่านเคร่งครัดในพระธรรมวินัย และท่านไม่เคยปฏิเสธในการรักษาผู้ป่วยที่มาให้ท่านรักษาให้ ท่านมีเมตตาธรรมสูง มักน้อย สันโดษ มีคนมาให้ท่านรักษาพิษสุนัขบ้า ท่านก็รักษาให้หายขาด มีคนมาให้ท่านรักษามากจนชื่อเสียงโด่งดัง และพวกฝีแผลเรื้อรัง ท่านก็รักษาให้หายได้ การรักษาโรคฝีนั้น ท่านจะรักษาด้วยอาคม โดยท่านจะทำหุ่นเทียนเป็นรูปของผู้ป่วย แล้วเอาไม้ไผ่ปลายแหลมแทงไปที่หุ่นเทียนตรงบริเวณเดียวกันกับอวัยวะของผู้ป่วย ภายในสามวันผู้ป่วยก็จะหายเป็นปกติ ในสมัยนั้นโด่งดังมาก จนเป็นที่น่าสนใจของนายแพทย์ ดำรง ลิ้มสกุล แห่งสถานอนามัยแม่และเด็ก กรุงเทพฯ ถึงกับเดินทางไปดูการรักษาด้วยตัวเอง จนพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจากท่านหายจากการเจ็บป่วยได้จริง นายแพทย์ดำรงจึงเกิดความเลื่อมใสขอมอบตัวเป็นศิษย์

ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 นายแพทย์ดำรงก็ได้ขออนุญาตหลวงพ่อผูก สร้างเหรียญรูปท่านขึ้น เพื่อแจกในงานทำบุญฉลองอายุครบ 7 รอบของหลวงปู่โดยสร้างเหรียญสัมฤทธิ์ 84 เหรียญเท่าอายุของหลวงปู่ และเหรียญทองแดงรมดำ จำนวน 1,048 เหรียญ เหรียญนี้จึงเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อผูก นายแพทย์ดำรงได้นำเหรียญที่สร้างเสร็จแล้วใส่พานมาถวายหลวงพ่อผูก และท่านก็ได้ปลุกเสกเหรียญดังกล่าวในวันเสาร์ห้า (7 เมษายน พ.ศ. 2516) ในการแจกเหรียญวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 หลวงปู่ผูกท่านได้แจกเหรียญ โดยไม่ได้แยกเหรียญสัมฤทธิ์หรือเหรียญทองแดง ท่านจะแจกปนกันไป แล้วแต่ว่าใครจะได้เหรียญสัมฤทธิ์หรือเหรียญทองแดง ปัจจุบันไม่ค่อยได้พบเห็นกันนักครับ ชาวบ้านในแถบนั้นต่างก็หวงแหนกันครับ

หลวงพ่อผูกมรณภาพลงอย่างสงบเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2516 สิริอายุ 84 ปี พรรษา 63

ประวัติวัดเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี คลิ๊กที่นี่

Leave Comment
dafabetเบ็ดเตล็ด
500get500
dafabetrefund750
close(x)
close(x)
close(x)