วัดหนองไม้เหลือง

02/02/2021 Admin

ตั้งอยู่เลขที่ 62/1 หมู่ 11 ตำบลดอนยาง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เป็นวัดที่จดทะเบียนเมื่อปี 2495 มีประวัติความเป็นมาคือเดิมเรียกวัดนี้ว่า วัดหนองไผ่เหลืองต่อมาเรียกเพี้ยนไปเป็นวัดหนองไม้เหลือง วัดหนองไม้เหลืองเป็นวัดที่เกิดขึ้นใหม่ในท้องถิ่นนี้ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายวัด แต่ในหมู่บ้านหนองไม้เหลืองยังขาดวัดที่ประชาชนไปทำบุญ ปฏิบัติธรรม รักษาศีลอยู่

ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันสร้างวัดขึ้นมา กาลเวลาผ่านมาวัดหนองไม้เหลืองได้เจริญและพัฒนาขึ้นมาเกือบทุกด้าน โดยมีเจ้าอาวาสปกครองวัดรวมถึงปัจจุบัน 7 องค์ เมื่อมาถึงพ.ศ.2538 ได้รับการยกย่องเป็นเกียรติประวัติแก่วัดหนองไม้เหลืองในฐานะวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นวัดหนึ่ง

นับเป็นสิ่งควรแก่การภาคภูมิใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะนับเป็นเกียรติต่อคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีและชาวหนองไม้เหลืองทั้งมวล ตำนานและความเชื่อว่าในสมัยก่อนวัดหนองไม้เหลืองอดีตเคยเป็นป่าใหญ่

มีพืชพรรณไม่นานาชนิดและสัตว์ป่าขนาดใหญ่ เช่น ช้าง เสือ วัวป่า และควายป่าจำนวนมาก ลักษณะเด่นของสถานที่คือ มีโบสถ์สมัย 2495 ทรงไทย เป็นสถานที่และศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ความสำคัญคือใช้เป็นที่เคารพสักการะ

รวมทั้งใช้ในการประกอบประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนา กลุ่มคนที่ใช้ ชาวบ้านตำบลหนองไม้เหลืองและตำบลใกล้เคียง จำนวนผู้อาศัยมีพระ 35 รูป ผู้ดูแลคือเจ้าอาวาส พระครูโสภิตวชิรธรรม(ประสิทธิ์ มณวณโณ) และมีคำขวัญคือ วัดหนองไม้เหลือง รุ่งเรืองร่มธรรม ก้าวนำพัฒนา ประชาร่วมใจ

ชมเหรียญปั๊มหลวงพ่อเพลิน รุ่นแรก คลิ๊ก

Leave Comment
dafabetเบ็ดเตล็ด
500get500
dafabetrefund750
close(x)
close(x)
close(x)