เหรียญปั๊มหลวงพ่อเมือง วัดท่าโล้ รุ่นแรก พ.ศ. 2503

22/06/2020 Admin

#อำเภอท่ายาง

#เหรียญปั๊มหลวงพ่อเมือง วัดท่าโล้ รุ่นแรก พ.ศ. 2503

#หลวงพ่อเมือง วัดท่าโล้  หรือ พระอธิการเมือง ปวโร ผู้ก่อตั้งวัดท่าโล้  เป็นชาวบ้านท่าโล้โดยกำเนิด หลวงพ่อเมืองได้อุปสมบทเมื่อ พ.ศ. 2490 ณ วัดศาลาเขื่อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เมื่อครบ 2 พรรษา ได้ย้ายไปจำพรรษา ณ วัดเขาถ้ำสะแก อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 3 พรรษา ได้มีโอกาสเดินทางกลับมาเยี่ยมเยียนญาติโยมของท่านที่บ้านท่าโล้ จึงได้ทราบปัญหาความลำบากของญาติโยมในอันที่ต้องเดินทางไปประกอบพิธีทางศาสนา เช่น บวชลูกหลาน  เป็นต้น ที่วัดอื่นที่อยู่ห่างไกลไม่สะดวกในการเดินทาง ญาติโยมพุทธศาสนิกชนจึงได้ปรึกษาหารือกันเพื่อก่อสร้างวัดขึ้นสำหรับใช้เป็นศาสนสถานเพื่อนบำเพ็ญกุศลในโอกาสต่าง ๆ โดยก่อสร้างเป็นอาคารสำนักสงฆ์ชั่วคราว หลังคามุงด้วยหญ้าคาจำนวน 1 หลัง ทั้งนี้ได้อาราธนาพระภิกษุเมือง ปวโร เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก

พ.ศ. 2495 ชาวบ้านได้รับการอาราธนาพระภิกษุเมือง ปวโร เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ของวัดท่าโล้

พ.ศ. 2497 พระภิกษุเมือง ปวโร ได้รับตราตั้งเป็นพระอธิการเมือง ปวโร เจ้าอาวาสวัดท่าโล้

พ.ศ. 2490 – 2499 ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยมี นายงิม อ่อนแสง, นางเพรียง เพิ่มฉิม, นางเนียม ยอดทอง ร่วมกันบริจาคที่ดินสมทบ จำนวน 1ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา

พ.ศ. 2503 พระอธิการเมือง ปวโร  ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลยางหย่อง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2509 พระอธิการเมือง ปวโร มรณภาพ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร

#ขอขอบคุณข้อมูล “ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุทธิวชิรากร (สุด วลฺลโภ)”

Leave Comment
dafabetเบ็ดเตล็ด
500get500
dafabetrefund750
close(x)
close(x)
close(x)