เหรียญปั๊มหลวงพ่อโม่ง วัดท่าโล้ รุ่นแรก พ.ศ. 2519

25/06/2020 Admin

#อำเภอท่ายาง

พระครูสุทธิวชิรากร (สุด วลฺลโภ จันทร์อยู่) หรือ หลวงพ่อโม่ง วัดท่าโล้ อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมาราม

นามเดิม ชื่อสุด จันทร์อยู่ เป็นคนตำบลยางหย่องโดยกำเนิด

หลวงพ่อโม่งท่านเกิด ปีวอก วันศุกร์ขึ้นแปดค่ำเดือนแปด คือวันที่ 23 ก.ค.2463

โยมบิดา มารดา นายจันทร์-นางเหมา จันอยู่

พี่น้องร่วมบิดา มารดา

1.นางวุ่น จันทร์อยู่ เสียชีวิต

2.นางบ้ำ คำแป้น เสียชีวิต

3.นางเบ้ม จันทร์อยู่ เสียชีวิต

4.นายป้าน จันทร์อยู่ เสียชีวิต

5.นายปลาย จันทร์อยู่ เสียชีวิต

6.นางสาวปัด จันทร์อยู่ เสียชีวิต

7.นางปิด

พี่น้องต่างมารดา

1.นางเพียร ปันบุง(จันทร์อยู่) เสียชีวิต

2.นางมี(จันทร์อยู่) เสียชีวิต

3.นางราย พ้นภัย(จันทร์อยู่) เสียชีวิต

4.นางพิณ(จันทร์อยู่) เสียชีวิต

การศึกษาเบี้องต้น เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่2 โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

เคยรับราขการทหารประจำการ ร.พัน 45 มลฑลทหารบกที่ 5 สังกัดจังหวัดเพชรบุรี อุปสมบท เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2495 ณ พัทธสีมาวัดท่าคอย ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

พระอุปัชฌาย์ พระครูทัศนียคุณ วัดท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

พระกรรมวาจาจารย์ พระครูสุนทรวชิรเวท วัดเขื่อนเพชร อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

พระอนุสาวนาจารย์ พระครูพิพิธพัชรศาสน์ วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

วิทยฐานะทางการศึกษา มีความชำนาญด้านก่อสร้าง และด้านแพทแผนไทย

หลวงพ่อโม่ง วัดท่าโล้ ได้ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด รวมอายุได้ 79 ปี 43 พรรษา

Leave Comment
dafabetเบ็ดเตล็ด
500get500
dafabetrefund750
close(x)
close(x)
close(x)