บทความความรู้

พิธีกรรมการอุปสมบท

จำนวนคนดู: 748 การอุปสมบท หมายถึง การบวชเป็นพระ ซึ่งในพุทธบัญญัติท่านกำหนดไว้ว่า ผู้บวชจะต้องมีอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป และจะต้องถือศีล ๒๒๗ ข้อ...

ประวัติพระเครื่องเพชรบุรี

จำนวนคนดู: 1,485 พระเครื่องเมืองเพชร พระเครื่องของเพชรบุรีในรอบ 100 ปีที่ผ่านมามีพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงทางความหมายจนมาถึงพระเครื่องจากพระเกจิดังในท้องถิ่น แต่สำหรับสายพระคณาจารย์เมืองเพชรบุรีแล้ว การสั่งสมวิชาและชื่อเสียงของพระเกจิอาจารย์ในสมัยก่อนได้ก่อให้เกิดการสั่งสมทางวัฒนธรรมอันเป็นฐานเชิงคุณค่าซึ่งมีผลต่อภาพลักษณ์ของพระเครื่องเมืองเพชรบุรีในยุคที่สืบต่อกันมา จังหวัดเพชรบุรีถือได้ว่ามีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอยู่หลายท่าน ได้แก่ หลวงพ่อฉุย...
 
dafabetเบ็ดเตล็ด
500get500
dafabetrefund750
close(x)
close(x)
close(x)