ประวัติวัดในเพชรบุรี

วัดต้นสน

จำนวนคนดู: 1,563 วัดต้นสน อำเภอบ้านแหลม เพชรบุรี วัดต้นสน เดิมมีชื่อด้วยกันหลายชื่อ เช่น วัดสนธยา, วัดนอก, วัดนอกต้นสน...

วัดสุทธาวาส (วัดใหม่สะพานสูง)

จำนวนคนดู: 1,460 วัดสุทธาวาส หรือ วัดใหม่สะพานสูง วัดสุทธาวาส หรือ วัดใหม่สะพานสูง เดิมมีชื่อว่า วัดใหม่ช่องลม ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดสุทธาวาส...

วัดหนองควง

จำนวนคนดู: 1,433 วัดหนองควง ตั้งอยู่ในเขตตำบลมะพร้าว อำเภอเมือง เพชรบุรี  สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายหรือรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีเจดีย์ทรายตั้งอยู่หน้าอุโบสถสององค์ มีฐานสิงห์สองชั้นค่อนข้างสูง มีบัวกลุ่มรองรับองค์ระฆังซึ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยม...

วัดคงคารามวรวิหาร

จำนวนคนดู: 1,282 #วัดคงคารามวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 210 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่...

วัดเกาะ หรือ วัดเกาะแก้วสุทธาราม

จำนวนคนดู: 1,392 วัดเกาะ เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรี อยุธยา ในสมัยก่อนมีสายน้ำไหลผ่านรอบด้าน คือ ด้าน ทิศตะวันตกจรดแม่น้ำเพชร และมีสายน้ำแยกจากแม่น้ำเพชรย่านวัดเกาะ 2 สาย...

วัดกำแพงแลง

จำนวนคนดู: 440 วัดกำแพงแลง หรือ วัดเทพปราสาทศิลาแลง ตั้งอยู่ในเขตตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อยู่ห่างแม่น้ำเพชรบุรีมาทางตะวันออกประมาณ 1 กิโลเมตร ชื่อดั้งเดิมไม่มีผู้ใดทราบแน่ชัด...

วัดป่าแป้น

จำนวนคนดู: 867 อำเภอบ้านลาด วัดป่าแป้น เป็นวัดเก่าแก่โบราณ ตั้งอยู่ติดแม่น้ำเพชรบุรีฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ...

วัดหนองจอก

จำนวนคนดู: 1,351 วัดหนองจอก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองจอก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ...

วัดหัวนา

จำนวนคนดู: 878 วัดหัวนา ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี การเดินทางไปวัดหัวนา ไปตามถนนเพชรเกษม เพชรบุรี...

วัดเขาทะโมน

จำนวนคนดู: 1,704 วัดเขาทะโมน วัดเขาทะโมน ตั้งเมื่อ ปี 2325 เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยใดไม่ทราบได้ ตั้งอยู่ที่บ้านไร่ลุ่ม ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด...
 
1 2
dafabetเบ็ดเตล็ด
500get500
dafabetrefund750
close(x)
close(x)
close(x)